Wat is een taalhuis en wat is de doelstelling?

Een (digi)Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen die verantwoordelijk zijn voor één of meerdere ontmoetingsplekken. Partners zijn veelal een bibliotheek, een ROC of private taalaanbieder, en een welzijnsorganisatie of lokale vrijwilligersorganisatie. Een (digi)Taalhuis bevindt zich vaak in een bibliotheek, maar kan  ook gevestigd zijn in een ziekenhuis, bij een gemeentelijk loket of een welzijnsinstelling.

Een (digi)Taalhuis is een ontmoetingsplek waar laaggeletterden informatie en advies kunnen krijgen over cursussen basisvaardigheden (taal, reken en digitale vaardigheden) en na een intake doorverwezen kunnen worden naar passend aanbod. De intakes worden uitgevoerd door een taalconsulent (docent met een NT1 of NT2 lesbevoegdheid) of een taalhuisvrijwilliger onder regie van een taalconsulent. In een (digi)Taalhuis worden veelal laagdrempelige activiteiten georganiseerd voor laaggeletterden, zoals bijvoorbeeld een taalcafé of cursus ‘klik en tik’. Ook is er les- en oefenmateriaal aanwezig.

Naast een ontmoetingsplek voor laaggeletterden is een (digi)Taalhuis een ontmoetingsplek voor vrijwilligers waar zij informatie kunnen ophalen over (taal)vrijwilligerswerk. Zij kunnen er ook terecht voor (taal)inhoudelijke ondersteuning en het volgen van trainingen. Daarnaast kunnen de vrijwilligers gematcht worden met één of meerdere laaggeletterden of worden verwezen naar een vrijwilligersorganisatie.

Afbeelding
Wat kun je er doen?

 

TAALVAARDIGHEID

Alles begint met taal: dingen begrijpen, de eigen wensen kenbaar maken, zaken zelfstandig regelen, contact met anderen, onderdeel zijn van onze samenleving.

Er zijn twee belangrijke doelgroepen: mensen die Nederlands als tweede taal leren (NT2) en mensen die Nederlands als moedertaal hebben (NT1), maar die moeite hebben met lezen en schrijven in het dagelijks leven. Daardoor kunnen ze niet goed functioneren in onze maatschappij.

 

DIGITALE VAARDIGHEDEN

Ons leven speelt zich steeds meer online af. Van het bestellen op internet tot het aanvragen van een toeslag of het doen van belastingaangifte, iedereen moet kunnen omgaan met een computer.

Voor wie de vaardigheid mist om online informatie op te zoeken of online formulieren van de overheid in te vullen, wordt het leven erg ingewikkeld. Taalhuizen organiseren trainingen zodat mensen ook digitaal de weg leren kennen in de samenleving.

 

REKENVAARDIGHEID

Het begrijpen van hoeveelheden, afstanden en getalsmatige informatie speelt een belangrijke rol in vele dagelijkse handelingen. Van wisselgeld bij de kassa tot het plannen van een reis, van maten en gewichten bij het koken tot het bijhouden van het huishoudboekje, het is essentieel dat mensen globale rekenvaardigheid hebben om bewuste keuzes te kunnen maken.