Opzetten en onderhouden

Een Taalhuis opzetten en onderhouden

Het opzetten en onderhouden van een Taalhuis kent vier fases:

 1. Oriëntatie: Activiteiten in deze fase: netwerken opbouwen en activeren en draagvlak creëren (bij gemeente en andere partijen). Groep van kernpartners samenstellen met in ieder geval gemeente, taalaanbieder of docent (borging taalinhoudelijke expertise), welzijns- en vrijwilligersorganisatie, bibliotheek of andere organisatie met les- en/of oefenruimtes en goede faciliteiten.
 2. In oprichting: Activiteiten in deze fase: de kernpartners stellen een gezamenlijk Plan van Aanpak op, verdelen de rollen, stellen ambities vast, maken een begroting, zoeken naar financiering en brengen het taalaanbod in kaart.
 3. Open: Activiteiten in deze fase: werken aan de bouwstenen en zorgdragen voor kwaliteitsbehoud.
 4. Kwaliteitsborging en doorontwikkeling: Activiteiten in deze fase: er wordt blijvend gewerkt aan kwaliteitsbehoud (o.a. financiële borging) en aan doorontwikkeling. B.v. door verbreding van de dienstverlening, naar buiten gerichte manier van werken (mobiele taalpunten), verbreding van het netwerk en doorlopende leerlijn voor diverse doelgroepen.

Het programma Taal voor het Leven biedt alle geïnteresseerde organisaties ondersteuning voor alle fases.
Bibliotheken krijgen advies van hun regionale POI-coördinator die tevens samenwerkt met de regionale coördinator van Taal voor het Leven.

Bouwstenen voor een duurzaam digiTaalhuis
 1. Het Taalhuis is een fysieke en herkenbare plek in de stad of het dorp, vaak in de Bibliotheek.
 2. Het Taalhuis is een samenwerkingsverband van meerdere lokale organisaties met (delen van) het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven.
 3. Het Taalhuis is opgenomen in een meerjarig beleidsplan met financiële dekking.
 4. In het Taalhuis is het mogelijk om als bezoeker onder begeleiding het recente lokale aanbod te raadplegen. Het Taalhuis draagt zorg voor het actueel houden van het aanbod op Taalzoeker.nl en Digitaalhulpplein.nl (via de landelijke databank G!ds).
 5. Vanuit het Taalhuis wordt er actief gewerkt aan werving en scholing van mensen die over onvoldoende basisvaardigheden beschikken.
 6. In het Taalhuis zijn vrijwilligers actief die (een deel van) de basistraining van Taal voor het Leven hebben gevolgd, afhankelijk van de al aanwezige kennis.
 7. In het Taalhuis is een basiscollectie van lees-, les- en toetsmaterialen (fysiek en digitaal) voor laaggeletterden beschikbaar om mee te kunnen oefenen. Zie de Materialenwijzer en de Adviescollectie
 8. Het Taalhuis verzekert zich van een onderwijskundig specialist voor intakes van cursisten en het helpen van vrijwilligers met didactische vragen.
 9. Het Taalhuis bewaakt de kwaliteit door monitoring van effecten, registratie van aantallen en deelname aan (landelijke) intervisie.
Negen bouwstenen voor een duurzaam taalhuis

Om uw Taalhuis in aanmerking te laten komen voor ondersteuning vanuit de Koninklijke Bibliotheek, de verschillende POI’s en Stichting Lezen & Schrijven, zien wij graag dat u werkt aan de onderstaande bouwstenen. Deze bouwstenen zijn door de genoemde organisaties ontwikkeld.