Naslagwerken

‘Naslagwerken’ bevat titels van materiaal en achtergrondmateriaal voor vrijwilligers: tips voor ondersteuning, handleidingen en informatie over leren. 
Klik op een titel voor informatie over dat materiaal.
Klik op het kopje ‘Onderwerp’ of ‘Titel’ om te sorteren op alfabetische volgorde.
De titels zijn gekozen op grond van veelgestelde vragen in vrijwilligerstrainingen. De meeste zijn toegankelijk geschreven en direct toe te passen in de vrijwilligerspraktijk. Daarnaast zijn enkele meer theoretische titels opgenomen voor de extra geïnteresseerde.

Titel Onderwerp
2bdutch.nl Luistervaardigheid, Video’s
Digitale vaardigheden en laaggeletterdheid Digitale vaardigheden
Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs Didaktiek, Naslagwerk
Handboek voor taalcoaches Taalcoaching, Handleiding
Handleiding ONA voor vrijwilligers Examen, Handleiding
Handleiding video-in-de-taalklas Luistervaardigheid, Video, Handleiding
Ik leer je Nederlands! Taalcoaching, Handleiding
Leren spreken Spreekvaardigheid, Naslagwerk
Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs Taaltheorie, Naslagwerk
Van Dale Grammatica Nederlands Grammatica, Naslagwerk
Verstaanbaar spreken Uitspraak, Handleiding
www.hetbegintmettaal.nl Taalcoaching
www.inburgeren.nl Examen
www.naarnederland.nl Examen
www.staatsexamensnt2.nl Examen