Succes! themaboekjes 1F

Uitgever
Stichting Lezen & Schrijven
Prijs
gratis
NT1-niveau
Alfa NT2-niveau
Geletterdheid
laaggeletterd
Opleidingsniveau
laag
Vrijwilligersles
●●●
Zelfstudie
●●○
Vaardigheid
Media
Onderwerp
Beschrijving

Een lees- en schrijfmethode voor laaggeletterde volwassenen. Succes! is speciaal gemaakt voor vrijwilligers die het leren lezen en schrijven van laaggeletterde volwassenen ondersteunen.
Het pakket bestaat uit Taalhulp bij Succes! en themaboekjes voor de deelnemers. Er zijn themaboekjes op drie niveaus: Instroom (het laagste), van Instroom tot 1F en van 1F tot 2F (het hoogste niveau). Een deelnemer op niveau 2F is geletterd.
Na niveau Instroom kunnen deelnemers al beperkt begrijpend lezen. Op weg naar 1F leren ze eenvoudige teksten lezen, zoals een recept of een korte tekst in een buurtkrant of nieuwsbrief van school. Schrijven op dit niveau betreft bijvoorbeeld een sms of een briefje aan de leraar van je kind.
Voor 1F zijn er 25 themaboekjes. Deze hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden doorgewerkt, noch in hun geheel of allemaal. In afstemming met de interesse en leefwereld van de deelnemer kunnen binnen een niveau boekjes dus willekeurig worden gekozen.
Voor het (beter) leren lezen volstaan de themaboekjes, met de instructie voor de begeleider achterin elk themaboekje en het Stappenplan in het eerste deel van de Taalhulp bij Succes! Om te leren schrijven bevat de Taalhulp uitleg en tips voor de begeleider en Taalkaarten voor de deelnemer. Voor elk (onderdeel van een) schrijfprobleem is een Taalkaart beschikbaar, met op de voorkant een uitleg voor de deelnemer en op de achterkant oefensuggesties voor de begeleider. Er is een handig overzicht van de Taalkaarten op onderwerp en deelprobleem en het niveau waarop dat geoefend kan/mag worden.
Succes! is bedoeld voor laaggeletterde Nederlandstaligen, maar kan worden ingezet voor laaggeletterde anderstaligen. Bij de inzet voor anderstaligen moet de NT2-leerder mondeling het Nederlands op niveau A2 beheersen, want in een taal die je niet spreekt, kun je niet leren lezen. Ook zal, parallel aan Succes!, nog aan uitbreiding van woordenschat en spreekvaardigheid gewerkt moeten worden. Zie voor de opbouw van ondersteuning voor laaggeletterde NT2-leerders ook de Materialenwijzer (klik op Download).. De Instructie voor de begeleider geeft tips voor activiteiten woordenschat en spreken naast de lees- en schrijfonderdelen.
De themaboekjes op 1F zijn: 1F1 ‘Lekker en gezond’. 1F2 ‘Het is feest’, 1F3 ‘Slim kopen’, 1F4 ‘Van A naar B’, 1F5 ‘Hier woon ik’, 1F6 ‘Naar de dokter’, 1F7 ‘Gas en stroom’, 1F8 ‘De taal van je kind’, 1F9 ‘Kopen op het internet’, 1F10 ‘Help! Ik ben mijn pinpas kwijt’, 1F11 ‘Een abonnement op de bibliotheek’, 1F12 ‘Te ziek om te werken’, 1F13 ‘Zonder werk’, 1F14 ‘Hoe zijn je collega’s?’, 1F15 ‘Belastingen en douane’, 1F16 ‘Ik krijg een ander rooster’, 1F17 ‘Hoe vind ik een baan?’, 1F18 ‘Liefde is’, 1F19 ‘Familie en vrienden’ ,1F20 ‘Mijn portemonnee is gestolen!’, 1F21 ‘Ik loop op krukken’, 1F22 ‘Ouders en school’, 1F23 ‘Waar blijft mijn geld?’, 1F24 ‘Hoe ga ik dit betalen?’ en 1F25 ‘Veilig werken’ (VCA)
De Succes!-boekjes worden, onder andere voor rekenen, nog aangevuld en uitgebreid.
Zie ook: Succes!, themaboekjes Instroom en Succes!, themaboekjes 2F. Zie ook de factsheets Analfabeet of laaggeletterd: leren lezen NT2 en Succes! voor anderstaligen, boekje kiezen.

Recensie

De Succes!-boekjes zijn erg aantrekkelijk voor volwassenen: ze staan vol onderwerpen en taken uit het dagelijks leven met een moderne en toegankelijke vormgeving. Structuur en opbouw van boekjes en Taalkaarten maken het leren logisch en toegankelijk, ook door de natuurlijke manier waarop het zelfstandig leren in het materiaal is verwerkt. Op dezelfde manier word je als de vrijwilliger ondersteund: met de instructie in de themaboekjes en de Taalhulp bij Succes! is duidelijk wat je moet doen of laten. Als vrijwilliger krijg je duidelijk uitgelegd hoe je de leertaken moet uitvoeren. Daarnaast zijn er tips voor het creëren van een veilige leeromgeving, het geven van feedback enzovoort. De structuur in de themaboekjes is, behalve voor de deelnemer, ook handig en behulpzaam voor de vrijwilliger.
De tips voor ondersteuning op spreekvaardigheid voor de NT2-leerders zijn wat summier. Voor laaggeletterde NT2-leerders zal de vrijwilliger zelf moeten bewaken op welke momenten en hoe vaak daaraan wordt gewerkt. De ruime hoeveelheid themaboekjes op elk van de drie niveaus en de Taalkaarten maken het mogelijk om verregaand maatwerk te leveren aan de deelnemer. De veelheid van materiaal blijft overzichtelijk door de handige overzichten van themaboekjes en leerinhoud per boekje in de Taalhulp bij Succes!
Kortom: uitstekend geschikt voor gebruik door vrijwilligers.
Zelfstudie door laaggeletterde leerders is mogelijk op onderdelen, als huiswerk of tijdens de taalontmoeting. Dat is geen tekortkoming, want volledig zelfinstruerend materiaal voor laaggeletterden is nauwelijks te realiseren.