Leermateriaal

‘Leermateriaal’ bevat titels voor zelfstudie door deelnemers en lesmateriaal voor ondersteuning door vrijwilligers. Alle materialen zijn beoordeeld op geschiktheid en gebruiksgemak, vanuit de leervragen van deelnemers en de inzetbaarheid in Taalhuizen. Materiaal met ●●● is het beste in zijn soort, materiaal met ●○○ het minst goede.
Klik op het kopje ‘Vrijwilligers’ of ‘Zelfstudie’ om te sorteren op de beoordelingsscore.
Klik in het overzicht op een titel voor meer informatie over dat materiaal.
Klik in het overzicht op een niveau of onderwerp voor een lijst met titels met alleen dat niveau of over alleen dat onderwerp.
‘Leermateriaal’ bevat meer informatie en meer zoekmogelijkheden, zie Zoeken in leermateriaal.

Bekijk eventueel de Materialenwijzer: een minicollectie met uitsluitend lesmateriaal. De titels hierin zijn speciaal gemaakt voor vrijwilligersles en geselecteerd als het beste dat beschikbaar is.

Meer weten over de beoordelingen of de titelselectie voor Leermateriaal? Zie de toelichting op de beoordelingen en titelselectie van Leermateriaal.

Titel NT1-niveau NT2-niveau Alfa NT2-niveau Opleidings- niveau Onderwerp Vrijwilligersles Zelfstudie
Naar Nederland A0 - A1 laag, midden Inburgering ●○○ ●●●
Nederlands in hoofdlijnen A2 - B1, B1+ midden, hoog Grammatica ●○○ ●●●
Nederlands voor zelfstudie A0 - A1, A1 - A2 hoog Taal algemeen ●○○ ●●●
Station Nederlands A0 - A1, A1 - A2 laag, midden Taal algemeen ●○○ ●●●
Van Dale Dutch Grammar A1 - A2, A2 - B1, B1+ midden, hoog Grammatica ●●○ ●●●
Van Dale Grammatica Nederlands A1 - A2, A2 - B1 midden, hoog Grammatica ●●○ ●●●
Veelgestelde vragen in de NT2-les A1 - A2 laag, midden Grammatica ●●○ ●●●
Klik & Tik. Het internet op laag, midden ●●● ●●●
Beter Nederlands 1 B1+ hoog Grammatica ●○○ ●●●
Beter Nederlands 2 B1+ hoog Grammatica ●○○ ●●●
Lees en schrijf! Algemeen 1F - 2F laag Alfabetisering ●○○ ●●●
Lees en schrijf! Taal op je werk 1F - 2F laag Alfabetisering ●○○ ●●●
Lees en schrijf! Uit en thuis Instroom - 1F laag Alfabetisering ●○○ ●●●
Programma Basis Inburgering A0 - A1 laag, midden Woordenschat ●○○ ●●●
Zelf starten met Nederlands A0 - A1 laag, midden, hoog Taal algemeen ●○○ ●●●
Concise Dutch Grammar A1 - A2 midden, hoog Grammatica ●○○ ●●●
De Delftse grammatica A1 - A2 laag, midden, hoog Grammatica ●●○ ●●●
Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Alfa B - Alfa C laag Alfabetisering ●●● ●●○
Klik & Tik. De basis laag, midden Digitale vaardigheden ●●● ●●○
ffRekenen laag, midden ●●○ ●●○
Succes!, themaboekjes Instroom Op weg naar Instroom Alfa B - Alfa C laag Alfabetisering ●●● ●●○
Succes! themaboekjes 1F Instroom - 1F Alfa B - Alfa C laag Alfabetisering ●●● ●●○
Taalklas.nl 1 A0 - A1 laag, midden Woordenschat ●○○ ●●○
Succes!, themaboekjes 2F 1F - 2F laag Alfabetisering ●●● ●●○
Taalklas.nl 2 A0 - A1 laag, midden Woordenschat ●○○ ●●○
Taalklas Plus A1 - A2 laag, midden Woordenschat ●○○ ●●○
Delftse methode, Basiscursus A0 - A1, A1 - A2 laag, midden Taal algemeen ●○○ ●○○
Delftse methode, Nederlands voor buitenlanders A0 - A1, A1 - A2, A2 - B1, B1+ hoog Taal algemeen ●○○ ●○○
Horen, zien en schrijven: Nederlandse spelling voor anderstaligen A1 - A2, A2 - B1 midden Spelling ●○○ ●○○
Eenvoudige basisgrammatica NT2 A1 - A2 midden Grammatica ●○○ ●○○
Gramm@foon Grammatica ●○○ ●○○
IJsbreker Plus Op koers A2 - B1 laag, midden, hoog Cursus intensief ●○○ ●○○
Klare taal! A2 - B1 midden, hoog Grammatica ●○○ ●○○
IJsbreker Plus A0 - A1, A1 - A2 laag, midden Cursus intensief ●○○ ●○○
Stap - Nieuw A0 - A1, A1 - A2, A2 - B1 laag, midden Cursus intensief ●○○ ●○○
Nederlands op niveau B1+ hoog Cursus intensief ●○○ ●○○
Contact! A1 - A2, A2 - B1 hoog Cursus intensief ●○○ ●○○
Taaltalent A0 - A1, A1 - A2, A2 - B1 midden, hoog Cursus intensief ●○○ ●○○
Nederlandse grammatica voor anderstaligen B1+ hoog Grammatica ●○○ ●○○
Nederlands in actie A2 - B1 hoog Cursus intensief ●○○ ●○○
Samen lezen 1F - 2F laag Lezen ●○○ ●○○
Nederlands in gang A0 - A1, A1 - A2 hoog Cursus intensief ●○○ ●○○
Instap I A0 - A1 laag, midden Cursus intensief ●○○ ●○○
Instap II A1 - A2 laag, midden Cursus intensief ●○○ ●○○
ABC, doe je mee? A0 - A1 laag, midden, hoog Taal algemeen ●○○ ●○○
Nederlands voor Marokkanen A0 - A1 laag, midden, hoog Taal algemeen ●○○ ●○○
Nederlands voor Syriërs A0 - A1 laag, midden, hoog Taal algemeen ●○○ ●○○
Verder lezen A2 - B1 laag Lezen ●○○ ●○○
Nederlands voor Turken A0 - A1 laag, midden, hoog Taal algemeen ●○○ ●○○
Nederlands voor Russen A0 - A1 laag, midden, hoog Taal algemeen ●○○ ●○○
Nederlands voor Roemenen A0 - A1 laag, midden, hoog Taal algemeen ●○○ ●○○
Nederlands voor Polen A0 - A1 laag, midden, hoog Taal algemeen ●○○ ●○○
SpreekTaal 1 A0 - A1 laag, midden, hoog Taal algemeen ●●● ●○○
SpreekTaal 2 A1 - A2 laag, midden, hoog Taal algemeen ●●● ●○○
Nederlands nu! A0 - A1, A1 - A2 midden Taal algemeen ●○○ ●○○
Learn Dutch now! A0 - A1, A1 - A2 midden Taal algemeen ●○○ ●○○
Beter Lezen Instroom - 1F Alfa A - Alfa B laag Alfabetisering ●○○ ●○○
Beter Nederlands Een inleiding A2 - B1 midden, hoog Grammatica ●○○ ●○○
De regels van het Nederlands B1+ hoog Grammatica ●○○ ●○○
Stap: Nederlands voor anderstaligen Cursus intensief
Klik & Tik. Samen op 't web laag, midden Digitale vaardigheden