Adviescollectie

Klik hieronder op het materiaal dat je wilt bekijken.

Deze Adviescollectie helpt vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers bij het kiezen van leermateriaal voor deelnemers. Je vindt hier materialen voor taal, rekenen en digitale vaardigheden, en veel leesboekjes. In ’Naslagwerken’ tref je achtergrondinformatie voor vrijwilligers aan.

Vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers gaven aan: er is zo veel, wat is nou goed voor mijn deelnemer? Als antwoord op die vraag vind je bij ‘Leesboekjes’ het leesniveau en een korte inhoud. Bij alle leermaterialen staat ook een beoordeling: is dit goed voor een vrijwilligersles of zelfstudie door een deelnemer en zo ja, voor welke doelgroep? Zie verder ‘Leesboekjes’ en ‘Leermateriaal’ voor de verantwoording van keuzes en werkwijze.

Totstandkoming

De KB Nationale Bibliotheek en Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelden de Adviescollectie in nauwe samenwerking met Bureau BinnenBoord, NBD Biblion, Het Begint met Taal, non-formele taalaanbieders, bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen.