Leermateriaal


‘Leermateriaal‘ bevat zelfstudiemateriaal voor deelnemers en lesmateriaal voor de ondersteuning door vrijwilligers.
Alle titels zijn beoordeeld op gebruiksgemak en geschiktheid. Onder de kopjes ‘vrijwilligers’ en ‘zelfstudie’ vind je de scores voor vrijwilligersondersteuning en voor zelfstudie door deelnemers. Materiaal met ●●● is het beste in zijn soort, materiaal met ●○○ het minst goede. Klik op ‘vrijwilligers’ of ‘zelfstudie’ om te sorteren op de score.
Klik op een niveau of onderwerp voor meer titels met dat niveau of onderwerp.
Klik op een titel voor meer informatie over dat leermateriaal.
Je kunt meer informatie vinden en op andere manieren zoeken in ‘Leermateriaal’, zie daarvoor Zoeken in Leermateriaal Adviescollectie.
Zie ook Selectie van Leermateriaal voor de Adviescollectie.

Titel NT1-niveau NT2-niveau Alfa NT2-niveau Opleidings- niveau Onderwerp Vrijwilligers Zelfstudieoplopend sorteren
Programma Basis Inburgering A0 - A1
laag, midden
Woordenschat
●○○
●●●
Station Nederlands A0 - A1, A1 - A2
laag, midden
Taal algemeen
●○○
●●●
Zelf starten met Nederlands A0 - A1
laag, midden, hoog
Taal algemeen
●○○
●●●
Van Dale Dutch Grammar A1 - A2, A2 - B1, B1+
midden, hoog
Grammatica
●●○
●●●
Van Dale Grammatica Nederlands A1 - A2, A2 - B1
midden, hoog
Grammatica
●●○
●●●
Veelgestelde vragen in de NT2-les A1 - A2
laag, midden
Grammatica
●●○
●●●
Klik & Tik. Het internet op
laag, midden
●●●
●●●
Beter Nederlands 1 B1+
hoog
Grammatica
●○○
●●●
Beter Nederlands 2 B1+
hoog
Grammatica
●○○
●●●
Lees en schrijf! Algemeen 1F - 2F
laag
Alfabetisering
●○○
●●●
Naar Nederland A0 - A1
laag, midden
Inburgering
●○○
●●●
Nederlands in hoofdlijnen A2 - B1, B1+
midden, hoog
Grammatica
●○○
●●●
Concise Dutch Grammar A1 - A2
midden, hoog
Grammatica
●○○
●●●
Nederlands voor zelfstudie A0 - A1, A1 - A2
hoog
Taal algemeen
●○○
●●●
De Delftse grammatica A1 - A2
laag, midden, hoog
Grammatica
●●○
●●●
Lees en schrijf! Taal op je werk 1F - 2F
laag
Alfabetisering
●○○
●●●
Lees en schrijf! Uit en thuis Instroom - 1F
laag
Alfabetisering
●○○
●●●
Taalklas.nl 1 A0 - A1
laag, midden
Woordenschat
●○○
●●○
Succes!, themaboekjes Instroom Op weg naar Instroom Alfa B - Alfa C
laag
Alfabetisering
●●●
●●○
Taalklas.nl 2 A0 - A1
laag, midden
Woordenschat
●○○
●●○
Klik & Tik. De basis
laag, midden
Digitale vaardigheden
●●●
●●○
ffRekenen
laag, midden
●●○
●●○
Taalklas Plus A1 - A2
laag, midden
Woordenschat
●○○
●●○
Succes! themaboekjes 1F Instroom - 1F Alfa B - Alfa C
laag
Alfabetisering
●●●
●●○
Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Alfa B - Alfa C
laag
Alfabetisering
●●●
●●○
Succes!, themaboekjes 2F 1F - 2F
laag
Alfabetisering
●●●
●●○
Learn Dutch now! A0 - A1, A1 - A2
midden
Taal algemeen
●○○
●○○
De regels van het Nederlands B1+
hoog
Grammatica
●○○
●○○
Delftse methode, Basiscursus A0 - A1, A1 - A2
laag, midden
Taal algemeen
●○○
●○○
Delftse methode, Nederlands voor buitenlanders A0 - A1, A1 - A2, A2 - B1, B1+
hoog
Taal algemeen
●○○
●○○
Eenvoudige basisgrammatica NT2 A1 - A2
midden
Grammatica
●○○
●○○
Gramm@foon Grammatica
●○○
●○○
Klare taal! A2 - B1
midden, hoog
Grammatica
●○○
●○○
Verder lezen A2 - B1
laag
Lezen
●○○
●○○
Horen, zien en schrijven: Nederlandse spelling voor anderstaligen A1 - A2, A2 - B1
midden
Spelling
●○○
●○○
ABC, doe je mee? A0 - A1
laag, midden, hoog
Taal algemeen
●○○
●○○
IJsbreker Plus Op koers A2 - B1
laag, midden, hoog
Cursus intensief
●○○
●○○
Nederlands voor Marokkanen A0 - A1
laag, midden, hoog
Taal algemeen
●○○
●○○
IJsbreker Plus A0 - A1, A1 - A2
laag, midden
Cursus intensief
●○○
●○○
Nederlands voor Syriërs A0 - A1
laag, midden, hoog
Taal algemeen
●○○
●○○
Stap - Nieuw A0 - A1, A1 - A2, A2 - B1
laag, midden
Cursus intensief
●○○
●○○
Nederlands voor Turken A0 - A1
laag, midden, hoog
Taal algemeen
●○○
●○○
Contact! A1 - A2, A2 - B1
hoog
Cursus intensief
●○○
●○○
Nederlands voor Russen A0 - A1
laag, midden, hoog
Taal algemeen
●○○
●○○
Taaltalent A0 - A1, A1 - A2, A2 - B1
midden, hoog
Cursus intensief
●○○
●○○
Nederlands voor Roemenen A0 - A1
laag, midden, hoog
Taal algemeen
●○○
●○○
Nederlands in actie A2 - B1
hoog
Cursus intensief
●○○
●○○
Nederlands in gang A0 - A1, A1 - A2
hoog
Cursus intensief
●○○
●○○
Instap I A0 - A1
laag, midden
Cursus intensief
●○○
●○○
Beter Lezen Instroom - 1F Alfa A - Alfa B
laag
Alfabetisering
●○○
●○○
Instap II A1 - A2
laag, midden
Cursus intensief
●○○
●○○
Beter Nederlands Een inleiding A2 - B1
midden, hoog
Grammatica
●○○
●○○
Nederlands op niveau B1+
hoog
Cursus intensief
●○○
●○○
Nederlands voor Polen A0 - A1
laag, midden, hoog
Taal algemeen
●○○
●○○
SpreekTaal 1 A0 - A1
laag, midden, hoog
Taal algemeen
●●●
●○○
Nederlandse grammatica voor anderstaligen B1+
hoog
Grammatica
●○○
●○○
Samen lezen 1F - 2F
laag
Lezen
●○○
●○○
SpreekTaal 2 A1 - A2
laag, midden, hoog
Taal algemeen
●●●
●○○
Nederlands nu! A0 - A1, A1 - A2
midden
Taal algemeen
●○○
●○○
Klik & Tik. Samen op 't web
laag, midden
Digitale vaardigheden
Stap: Nederlands voor anderstaligen Cursus intensief